Menovka plastová

V pracovnom procese a v každej firme alebo inštitúcii má menovka svoje nenahraditeľné miesto. Tento predmet môžeme nájsť na budovách a obytných domoch ako označenia zvončekov alebo na identifikovanie schránky a jej majiteľa, na označovanie domácich miláčikov, ako kľúč pre nájdenie zamestnanca vo firme vďaka tomu, že dvere má označené týmto predmetom alebo na označovanie predajcov v prevádzkach a podobne.

Tento výrobok je v postate akýmsi identifikátorom, vďaka ktorému môžeme ľahko nájsť ľudí, miesta alebo zvieratá, ktoré sa kdesi zatúlali. V súčasnosti môžeme nachádzať tieto predmety v rôznych vyhotoveniach. Najčastejšie sú to plastové výrobky, avšak vyrábajú sa aj kovové predmety alebo výrobky z rôznych textílií a mnohých iných výrobných materiálov. Každá menovka sa skladá z iných častí, pretože každá sa využíva na iný účel. Napríklad pri výrobkoch, ktoré sa používajú na označovanie dverí kancelárií použijeme iné pripevňovacie zariadenie než je to u výrobkov, ktoré budú nosiť na svojich odevoch ľudia alebo zvieratká na krku.

Pri zrode takéhoto výrobku stojí zákazník ako hlavná osoba, ktorá rozhoduje o celkovom dizajne finálneho produktu. Najprv si zvolí materiál, z ktorého bude produkt vyrobený. Ďalej je potrebné stanoviť veľkosť a tvar produktu, jeho farbu. Mimoriadne dôležité sú údaje, ktoré budú na výrobku figurovať a taktiež ich farebnosť, veľkosť alebo tvar. Na doplnenie dizajnu si množstvo ľudí volí aj ornament alebo logo firmy, ktoré dopĺňa dizajn predmetu.

Samotná výroba menovky sa robí pomocou techniky gravírovania, ktorá je v súčasnosti jedna z najkvalitnejších techník v tejto sfére. Počítaču sa zadajú stanovené údaje, ktoré chceme, aby boli na výrobku uvedené a laserový lúč ich presne do stanoveného materiálu vygravíruje. Produkty vyrobené touto technikou majú veľmi dlhú životnosť a budú vám slúžiť naozaj dlhé roky.

Vytvorený návrh produktu sa zasiela spolu s objednávkou. Samozrejme, niektorí ľudia sa nevedia rozhodnúť, aký dizajn by bol pre nich najvhodnejší alebo aké materiály na výrobu zvoliť a podobne. V takom prípade sme ochotní poradiť vám a pomôcť a na základe opisu základných požiadaviek vyrobiť vám vmenovky na mieru, s ktorým budete veľmi dlho spokojní. Vytvorte si preto zaujímavý návrh, ktorý osloví každého zákazníka, zašlite nám ho spolu s objednávkou a my vám rýchlo a kvalitne produkt vyrobíme a dodáme a vy ho môžete používať a skvalitňovať tak pracovný proces vo vašej firme.

   

Výroba pečiatok
Výroba reklamy
Gravírovanie
Reklamné predmety
X
Odporučenie pečiatky známemu
Email známeho:
Vaše meno: